Disclaimer

Al het fotomateriaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van de vermelde fotograaf of van Fotogroep Zuidwesthoek en is beschermd door copyright en andere intellectuele rechten.

Het fotomateriaal mag alleen gebruikt en geprint worden, indien hiervoor toestemming is van laatstgenoemden. Het fotomateriaal mag niet worden verkocht, verspreid, gereproduceerd of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van de fotograaf of van Fotogroep Zuidwesthoek.

Indien u gebruik wilt maken van het materiaal op deze website, kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Wij hebben getracht om alle rechthebbenden te achterhalen. Indien u desondanks van mening bent rechthebbende te zijn van het materiaal op deze website, kunt u contact opnemen via via het contactformulier.

Copyright © 2018 Fotogroep Zuidwesthoek
All rights reserved. Revised: 17/03/2018